Giới thiệu về đối tượng tương tự trên Mạng hiển thị

 

Đối tượng tương tự là tính năng nhắm mục tiêu dựa trên danh sách tiếp thị lại. Tiếp thị lại cho phép bạn tiếp cận những người đã truy cập vào trang web của bạn và kết nối với đối tượng đã quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Bài viết này giải thích cách hoạt động của nhắm mục tiêu theo đối tượng tương tự và cách tạo đối tượng.

 

Trước khi bắt đầu

Nhắm mục tiêu theo đối tượng tương tự có sẵn cho Mạng hiển thị và cho đối tượng Đối sánh khách hàng trên YouTube và Gmail. Để tìm hiểu thêm về cách hiển thị quảng cáo cho khách truy cập trang web, hãy đọc Giới thiệu về tiếp thị lại.

Lợi ích

Tùy chọn nhắm mục tiêu theo “Đối tượng tương tự” giúp bạn tìm những người có chung đặc điểm với khách truy cập trang web của bạn. Bằng cách thêm “đối tượng tương tự” vào nhóm quảng cáo của bạn, bạn có thể hiển thị quảng cáo cho những người có sở thích giống với khách truy cập trang web của bạn, điều này cho phép bạn tiếp cận các khách hàng tiềm năng mới và đủ điều kiện.

Nhắm mục tiêu theo đối tượng được đơn giản hóa

Nhắm mục tiêu theo đối tượng tương tự giúp công việc tìm kiếm đối tượng mới của bạn không còn mang tính chất phỏng đoán bằng cách tự động tìm khách hàng mới tương tự với khách truy cập trang web của bạn. Sử dụng tính năng này, bạn có thể tìm các khách hàng tiềm năng mới dựa trên chủ đề hoặc khái niệm cụ thể mà những người — tính chung — trên một trong các danh sách tiếp thị lại của bạn đang duyệt trước khi được thêm vào danh sách đó.

Ví dụ

Giả sử bạn đã tạo danh sách tiếp thị lại những người đã mua dao cắt thịt bò từ trang web đồ dùng nấu bếp. Thay vì giúp bạn tiếp cận các nhóm lớn những người quan tâm đến “nấu ăn”, đối tượng tương tự sẽ xác định những người đó trong danh sách này có xu hướng duyệt trang web cụ thể về “nấu thịt bò” và “bộ dao chất lượng cao” trước khi truy cập trang web của bạn và mua hàng. Dựa trên điều này, khi đó đối tượng tương tự sẽ tìm những người khác có hoạt động tương tự.

Danh sách đối tượng tương tự tự động được cập nhật khi danh sách gốc phát triển và mọi người thay đổi hoạt động duyệt của họ. Do đó, bạn không cần cập nhật danh sách đối tượng tương tự sau khi nó được tạo.

Có được khách hàng mới tiềm năng

Với đối tượng tương tự, bạn có thể tăng phạm vi tiếp cận của các chiến dịch tiếp thị lại hiện có và thu hút người dùng mới đến trang web của mình, những người này có nhiều khả năng quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn hơn.

Ngay cả khi các khách truy cập mới này không mua hàng ngay lập tức từ trang web của bạn, nếu đã thêm thẻ tiếp thị lại vào trang web, bạn vẫn có thể tiếp cận họ qua danh sách tiếp thị lại sau đó. Bằng cách thêm nhắm mục tiêu theo đối tượng tương tự, bạn có thể nhận được nhiều khách truy cập hơn trong danh sách tiếp thị lại theo cách trực quan và dễ quản lý.

Cách hoạt động

AdWords xem xét hoạt động duyệt trên trang web Mạng hiển thị trong hơn 30 ngày qua và sử dụng dữ liệu này cùng với công cụ theo ngữ cảnh của AdWords để tìm hiểu sở thích và đặc điểm chung của những người trong danh sách tiếp thị lại của bạn. Dựa trên thông tin này, AdWords tự động tìm các khách hàng tiềm năng mới có sở thích và đặc điểm giống với những người trong danh sách tiếp thị lại của bạn. Những người trong danh sách tiếp thị lại của bạn có chung càng nhiều sở thích và đặc điểm thì các đối tượng tương tự hoạt động càng hiệu quả.

Để tìm đối tượng tương tự, AdWords xem xét hàng triệu ứng dụng và trang web trên Mạng hiển thị. Khi danh sách tiếp thị lại của bạn thay đổi, đối tượng tương tự cũng sẽ thay đổi.

Lưu ý

Danh sách tiếp thị lại gốc tự động bị loại trừ khỏi danh sách đối tượng tương tự. Do đó, nếu khách truy cập nằm trong danh sách đối tượng tương tự được thêm vào danh sách tiếp thị lại do họ phù hợp với định nghĩa danh sách, thì họ sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách đối tượng tương tự.

Danh sách đối tượng tương tự được tạo từ danh sách tiếp thị lại có ít nhất 500 cookie và đủ tính tương đồng về đặc điểm và sở thích để tạo đối tượng tương tự tương ứng. Bạn không thể tạo đối tượng tương tự dựa trên đặc điểm và sở thích của người dùng cá nhân.

Những người không muốn được đưa vào đối tượng tương tự có thể chọn không tham gia thông qua Cài đặt quảng cáo.

Lưu ý

Mô hình dành cho đối tượng tương tự loại trừ hoạt động duyệt khỏi trang web, trang hoặc sản phẩm liên quan đến các danh mục nhạy cảm, chẳng hạn như danh mục dựa trên chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục hoặc sức khỏe.

Chúng tôi không hỗ trợ tìm đối tượng tương tự cho những danh sách dựa trên bất kỳ danh mục nào trong số danh mục nhạy cảm được liệt kê trong chính sách của chúng tôi. Mọi hành động sử dụng đối tượng tương tự đều phải tuân thủ Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa của chúng tôi.

Đủ điều kiện cho đối tượng tương tự

Google sẽ tự động xác định những danh sách tiếp thị lại nào của bạn đủ điều kiện cho các đối tượng tương tự dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau:

  • Số khách truy cập trong danh sách gốc
  • Cách những người này đã tham gia vào danh sách gốc gần đây
  • Các loại trang web mà các khách truy cập này đã duyệt

AdWords chỉ có thể xác định đối tượng tương tự cho danh sách của riêng bạn.

Liên kết có liên quan

 

Content retrieved from:
https://support.google.com/adwords/answer/2676774?hl=vi
.

Siêng Văn

Đi đâu làm gì không quan trọng, đi với ai và làm cùng ai mới là điều quan trọng! Kết bạn với Siêng trên Facebook để cùng giao lưu Marketing ?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close